Boogie

Boogie je originální hudebnì-rytmická hra využívající pøedností inovativního ovládání Wii, aby zvedla hráèe z pohovky, rozehrála a roztanèila je v novém rytmu.

Boogie nechá hráèe tancovat, zpívat a hrát ve svém vlastním hudebním videu. Hráèi si mohou také vybrat a upravit podle sebe øadu rùzných postav ze hry, aby ještì vylepšili jejich taneèní styl a schopnosti karaoke. S inovaèním zpùsobem hraní, který perfektnì využívá unikátní ovládání herní konzole Wii, nemùže Boogie chybìt na žádné správné party!