Contact

Rozeznìl se poplašný signál! Nìco je špatnì! Profesorovi se podaøilo pøimìt svou poškozenou vesmírnou loï pøistát na záhadné planetì.

Po havárii Profesor zjišuje, že zdroj energie jeho kosmické lodi Cells byl rozmetaný po celém povrchu tohoto drsného svìta. Aby znovu všechnu energii získal a mohl odletìt, zajistí si Profesor podporu odvážného mladého muže jménem Terry a udatného hráèe videoher – vás! Profesor a Terry se budou bìhem dobrodružství dotazovat vaší pomoci a pøitom budou používat jako „kontaktní prostøedek“ bìhem cesty vaše Nintendo DS.

Shromáždí Profesor všechny èásti své lodi a vrátí se do vesmíru? Zjistíte cíl záhadné organizace, která chce získat Cells? Budoucnost celého svìta leží ve vašich rukou!