GoldenEye: Rogue Agent

Podobnì jako demoverze Metroid Prime Hunters je i GoldenEye nefalšovanou 3D støíleèkou, která perfektnì funguje! Díky preciznímu ovládání na dotykové obrazovce se James Bond neohroženì vrhá i na DS!

Hra nabízí:
– Dvì zbranì najednou = 2x více síly!
– Bezdrátová øežba až pro osm hráèù!
– Exkluzivní režim virtuálního tréninku!
– Pøes dotekovou obrazovku hru nejenom ovládáte, ale najdete tu také dùležitá data.