Mario & Sonic at London 2012 olympic games

Mario a Sonic opìt spojí své síly na olympijských hrách, tentokrát v Londýnì.

Legendární série, které se prodalo celosvìtovì pøes 19 milionù, teï zamíøí do Londýna na olympijské hry 2012, s oficiálním názvem Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games

Tìšit se mùžete na øadu nových a zajímavých sportù, jako fotbal a jezdectví, které se objeví po boku klasických olympijských disciplín, jako je atletika, vodní sporty a nebo stolní tenis. Tyto nové sporty jistì ještì více podnítí sportovní zápal mezi hráèi jak v single tak multiplayer módech!