Medal of Honor Heroes 2

Je 6. èervna 1944 a válka je ve vašich rukách. Ujmete se postavy agenta OSS Johna Berga a infiltrujete na území Normandie za nepøátelskými liniemi s úkolem sabotovat nacistický režim. V tradièním módu pro jednoho hráèe si zvolíte zbrusu nové mise nebo se kdykoli zapojíte do rozsáhlých nekoneèných multiplayerových bitev až pro 32 hráèù! Verze pro Wii navíc podporuje ovladaè Wii Zapper, díky nìmuž se simulace boje ve II. svìtové válce rozroste o další nový rozmìr.

Kromì vysoce propracovaných kampaní pro jednoho hráèe, Medal of Honor Heroes 2 rovnìž obsahuje zcela nový mód, specificky navržený pro Wii, který zjednodušuje herní systém tak, aby hráèi s jakoukoli úrovní dovedností prostì jen mohli pøijít zaèít se bavit. Hraní v tomto módu pøipomíná klasické hry ze staré školy, kdy Wii øídí váš pohyb, zatímco vy se soustøedíte jen na likvidaci nepøátel a splnìní úkolù.

Medal of Honor Heroes 2 pochází i tentokrát z dílny týmu EA Canada, který v roce 2006 vytvoøil Medal of Honor Heroes.