My Dress-Up

Vyzkoušej si svou návrháøskou kreativitu pøi oblékání svých vlastních osobních avatarù v této „oblékací“ simulaci. Hráèky mohou hostit „oblékací“ party, sdílet fotoalba a tajemství, styly a trendy v tomto obchodním odvìtví s dalšími kamarádkami.

Díky službì MyGames Chat mùžete dokonce chatovat s majitelkami dalších “My” her – My Make-Up a My Secret Diary.