My Health Coach: Weight Management

My Health Coach: Weight Management je zábavnou a motivující metodou, jak najít a udržet rovnováhu mezi pøijímanou potravou a tìlesným pohybem. Zatímco jiné metody probíhají skrz televizní obrazovku nebo ve fitku, My Health Coach mùžete mít vždy s sebou v kapse a díky tomu ho opravdu kdykoli použít.

Jako každodenní partner a spojenec v boji za zdravìjší životosprávou se optimálnì pøizpùsobí individuálnímu rytmu života. Ke høe je pøiložen krokomìr, který pøipojíte do slotu pro GBA karty Nintenda DS.

Klíèové prvky:

 

  • Vytvoøte si vlastní profil a stanovte si vlastní cíle
  • Individuální a každý den nový program mùže být složen z až 600 výzev
  • Mìøení denní aktivity krokomìrem, který je pøiložen ke høe
  • Balance-Check: denní porovnání mezi vaší aktivitou a pøijímanou potravou
  • Odborné a podrobné poradenství, tipy a hry: 10 lekcí k tématùm jako jsou strava a sport, 4 vìdomostní hry s více než 300 otázek, více jak 160 praktických tipù a odkazù