MySims Agents

V MySims Agents se hráèi vtìlí do role speciálního agenta, který byl najat, aby pøekazil nekalé zámìry Morcuba, vládce kriminálního podsvìtí. Najímáním rùzných postav MySims, z nichž každý má své zvláštní vlastnosti, mohou hráèi vybudovat svùj vlastní detektivní tým snù. Pøi sledování stop a používání kriminalistických metod pro otevírání zámkù a hackování poèítaèù se hráèi musí spolehnout na svùj vlastní úsudek, své schopnosti a vìrné vynálezy, aby dali dohromady všechna vodítka, vedoucí k vyøešení záhady. Naskoète na palubu tryskového letadla, abyste se dostali do starovìkého chrámu, vstupte do strašidelného domu, nebo do horské chaty, kde najdete stopy, které vás dovedou blíže k Morcubusovi. Ze svého dobrodružství se vrátíte se skvìlými poklady, které mùžete použít na vybudování a upravení vašeho ústøedí podle svých pøedstav.a v podzemních prostorách hledat zloèincovi stopy!