Pianino

Pianino

  • Może i jest z kartonu, ale to Pianino naprawdę wydaje dźwięki! Zmieniaj oktawy za pomocą bocznej dźwigni.

  • Włóż jedną z trzech cyferek, aby zmienić dźwięki klawiszy.

  • Zeskanuj kartę fali dźwiękowej, aby zmienić wysokość dźwięku Pianina.

  • Aspirujący muzycy mogą nawet stworzyć, nagrać, a następnie odtworzyć swoje własne utwory.

  • Zmieniaj tempo nagranych przez siebie piosenek, używając batuty.