Punch-Out!!

Malý Mac je zpìt! Populární smolaø z 80 tých let pøináší to nejlepší z originálního Punch-Out!! v moderní pøedìlávce série. Hráèi se setkají se známými jmény, jako Glass Joe, King Hippo a trenér Doc Louis. Tito boxeøi jsou pøivedeni k životu v 3D, kompletnì s bláznivými bojovými animacemi a pøíbìhy v pozadí, které v sobì mají všechnu zábavnost a eleganci originálních her Punch-Out!!

Ovládání konzole Wii citlivé na pohyb znamená, že když hráèi uèiní pohyb jako úder, Little Mac udeøí také. Navíc mùžete kontrolovat háky a direkty kombinací ovládání pohybem a ovládací páèkou. Wii Remote, citlivý na pohyb, a Nunchuk pøenášejí vaše pohyby na obrazovku, takže hrát mùže každý. Hru je možno hrát také v klasickém NES stylu ovládání a to otoèením Wii Remote do vodorovné polohy.

Hra nabízí:

  • Postavy: Little Mac, Glass Joe, King Hippo, Doc Louis, Von Kaiser a další neohlášené postavy.
  • Speciální dovednosti/zbranì/pohyby/možnosti: Hráèi mohou získat speciální "Hvìzdné údery", které umožòují Little Macovi ubrat svým soupeøùm více zdraví jedinou ránou.
  • Ovládání pohybem (Wii Remote a Nunchuk): Punch-Out!! využívá ovladaèe Wii Remote a Nunchuk k simulaci provádìní úderù. Používejte Nunchuk k uštìdøení úderu zleva a Wii Remote pro úder zprava.
  • Klasické ovládání (Wii Remote ve stylu NES): Fanoušci verzí z NES a tvrdí hráèi urèitì rádi uvidí, že Nintendo pøidalo možnost hrát Punch-Out!! s klasickým ovládáním z pùvodních NES verzí. Používejte tlaèítka 1 a 2 spolu s køížovým ovladaèem pro provádìní hákù a direktù nebo pro uhýbání.