Rampage Total Destruction

Wii verze této hry pøidává deset doplòkových charakterù k již rozsáhlému seznamu 30 postav. Všech 40 pøíšerek se vyznaèují individuálními super pohyby a unikátními combo útoky.