Rayman Origins

Je vùbec tøeba pøedstavovat Raymana? Michel Ancel, tvùrce této nesmrtelné postavièky se vrací ke koøenùm a pøedstavuje Rayman Origins dobrodružství v high definitions v plné co-op akci pro 4 hráèe!

Herní vlastnosti

  • Znovuzrození legendy – je tomu 15 let od vydání první hry s Raymanem a Rayman Origins pøivádí zpìt mnoho pùvodních postav a prostøedí. Objevte pùvodní koøeny Raymana.
  • 4 hráèi, jump in, jump out a co-op – hrajte v singleplayeru nebo naskoète do coop modu se 3 dalšími pøáteli. Hráèi navíc mohou hru kdykoliv opustit, aniž by ovlivnili ostatní.
  • Unikátní postoj k 2D – bohatý svìt s více než 100 charaktery a 12 unikátními prostøedími
  • Široké høištì – Rayman Origins nabízí více než 60 levelù pro všechny bez rozdílu vìku èi pohlaví. Odemknutím nových schopností objevíte skryté cesty a tajemství.
  • Boje s obry – obrovská rùžová obluda se sto oèi, zmanipulovaný horský golem, zlá masožravá rostlina… Rayman Origins vám dopøejí souboje s tìmito podivnými monstry a otestují vaše schopnosti

Zahrajte si Rayman Origins a objevte magické kouzlo vesmíru v legendární 2D gameplay, které si získalo srdce milionù fanouškù …