Tomb Raider Underworld

Tomb Raider: Underworld je dalším pøírùstkem v oblíbené sérii akèních adventur. V pøekrásné akèní adventuøe prozkoumáte exotická místa po celém svìtì a pokusíte se rozplést tajemství a mýty dávných civilizací. Tìšte se na unikátní grafické zpracování podvodního svìta, kde si budete moci vyzkoušet vylepšené dovednosti neohrožené Lary Croft.

Herní vlastnosti

– Využijte celou øadu svých akrobatických schopností a objevte nové postupy v prùzkumu dávných civilizací.

– Odhalte dávná tajemství ukrytá na zmrzlých ostrovech Severního ledového moøe, v mexické džungli èi na pobøeží Thajska.

– Vyberte si, zda své soupeøe uklidníte… nebo zlikvidujete.

– Využijte jedineèné konstrukce a schopností hybridní terénní motorky, která bez problémù zvládne cesty plné bláta, snìhu i ledu.