Sports Party Nintendo Selects

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE PRO NINTENDO WII – NINTENDO SELECTS

Jedineèné sportovní zážitky pro celou rodinu, rozmanité prostøedí tropického ostrova, 9 sportovních mini her které si užijete hlavnì s vašimi pøáteli. 3 rùzné úrovnì obtížnosti a perfektní využití možností ovladaèe Wii Remote, to vše je Sports party. Èekají na vás hry jako basketbal, kriket, šipky, badminton, mini golf nebo volejbal.