Bomberman Land Wii

Vstupte do tématického parku plného dobrodružství a zábavy a objevte intriky mnoha návykových miniher v 5 unikátních zónách. Doèkáte se i originální hry Bomberman Battle. Bojujte s až 4 pøáteli a zjistìte, kdo je králem Bombermanem.

Hra nabízí:

  • 50 miniher – Jste fanoušky extrémních sportù? Vyzkoušejte si minihru se skateboardy… Máte rádi Sci-Fi? Vyzkoušejte si minihru s laserovým míèem. Díky 50 unikátním silnì návykovým minihrám je tu pro každého nìco.
  • Pøizpùsobení postav – S použitím této možnosti si upravte a vytvoøte svého osobního Bombermana
  • Zábavné dobrodružství – Zemì Bombermanù se rozpadla na kousky, odkryjte tajemství a obnovte zemi sbíráním všech kouskù a jejich skládáním zpìt.
  • Multiplayerová akce – Puste se do bitvy až 4 hráèù v jedné z 50 miniher nebo v originální høe Bomberman.
  • Naleznete i originální Bomberman bitvu! – Originální Bomberman bitva pøichází s naprosto novými mapami a power-up pøedmìty. Multiplayerová strategická akce nemùže být lepší než tato!