Brothers in Arms Double Time

Next-Generation Brothers In Arms – nejlepší herní série ze druhé svìtové války pøichází na systém Wii s akcí, pøíbìhem a autenticitou, po které kritici a fanoušci tolik prahnou.

Kombinace všech 31 hratelných úrovní: hrajte jako seržant Matt Baker a Joe Hartsock, proveïte své jednotky bìhem invaze v Normandii za nepøátelské linie.

Bezkonkurenèní autenticita: bojujte ve skuteèných bitvách výsadkáøù bìhem dne D vytvoøených pøesnì podle tisícù oficiálních fotografií, map, zpráv z akcí a výpovìdí oèitých svìdkù a to pod vedením vojenského historika, plukovníka Johna Antala.

Nároèné a dynamické boje: hra Brothers In Arms díky bojùm v tìsných obydlených prostøedích a next-generation systému umìlé inteligence zdvojnásobuje autenticitu vojenské akce na systému Wii.

Vylepšené schéma ovládání: vydávejte rozkazy za pomoci vojenských gest a veïte svùj tým s použitím Wii Remote.