Cars: Race O Rama

Ve høe Cars: Race-O-Rama se hráèi pøipojí k Lighting McQueen a Chick Hicks v Radiator Springs, jak pøipravují závodníky na jejich akademii k soutìži Race-O-Rama Exhibition. Hráèi se setkají s 12ti novými hratelnými postavami. Nový a vylepšený Lightning McQueen pøijede plnì vybavený zvláštním závodním výstrojem, dovolující mu lépe manévrovat na zbrusu nových, akèních dráhách, které vezmou hráèe do mìstských ulicí, Baja pouštì a píseèných pláží.