Celebrity Sports Showdown

Celebrity Sports Showdown nabízí 12 venkovních sportovních her, které si spoleènì mohou zahrát hráèi jakéhokoli vìku. Hrajte jako svá oblíbená celebrita, jako jsou Fergie a Avril Lavigne, a atleti jako Paul Pierce a Mia Hamm, abyste urèili, kdo je nejlepší atletická celebrita. Vyskoète z pohovky a dostaòte se do akce zábavnì a jednoduše – ovládání hry je urèeno speciálnì pro Wii.

Tato hra je odpovìdí spoleènosti EA Sports na úžasné Wii party hry. Objevuje lehèí stránku sportování a vtahuje inspiraci do zábavného pøedstavení, které je tak rozšíøené v dnešní pop kultuøe.

VIP postavy:

 • Fergie
 • Paul Pierce
 • Avril Lavigne
 • Mia Hamm
 • LeAnn Rimes
 • Kristi Yamaguchi
 • Keith Urban
 • Reggie Bush
 • Nelly Furtado
 • Sugar Ray Leonard

Nabídka her

 • Plážový volejbal
 • Smeèující badminton
 • Vnitøní potrubí (Inner-Tubing)
 • Rychlá ohnivá lukostøelba
 • Kanoistika na divoké vodì
 • Rytíøský duel
 • Pøekážková derby
 • Curling
 • Slalom
 • Vybíjená
 • Dramatický svah