CSI Hard Evidence

Netradièní detektivní adventure inspirovaná stejnojmenným televizním seriálem zaujme okázalou prezentací ve filmovém stylu, nápaditým využitím bezdrátového dálkového ovladaèe WiiMote a atraktivní nelineární dìjovou linií, kdy je vaším úkolem odhalit pachatele série záhadných vražd, které se v rychlém èasovém sletu odehrály v americké metropoli hazardu – Las Vegas. K tomu vám bude nápomocen sehraný vyšetøovací CSI tým, výkonná laboratoø vybavená tou nejmodernìjší technikou pro boj se souèasným zloèinem a v neposlední øadì i proklatì rychlé dopravní prostøedky.