F1 2009 bundle + bílý volant

Hra F1 2009 pøináší autentický a pøístupný zážitek z prostøedí sezóny 2009 F1. Poprvé také na herní scénu pøináší i ohromující noèní závod v Singapuru. Hra nabízí mnoho rùzných závodních módù vèetnì kompletní závodní sezóny a výzev v arkádovém stylu. K dispozici je také mnoho rùzných nastavení pomoci øidièùm od nováèkovského arkádového ježdìní, po experta, který plnì ovládá celý monopost. V režimu více hráèù vám rùzné stupnì øidièské pomoci umožní, aby si spolu zahráli i lidé na rùzných úrovních ovládání hry. S kamarády nebo rodinou si mùžete zahrát spolu i proti sobì. K dispozici je i režim rozdìlené obrazovky pro dva hráèe.

F1 2009 je i herní debut závodníka Lewise Hamiltona a umožní hráèùm usednout za volant jeho vozu MP4-24 F1 a bojovat o korunu svìtového šampióna FIA Formula One.