Fashion Designer

Fashion Designer umožòuje mladým dívkám rozšíøit svou kreativitu a dává jim šanci vytvoøit zcela nový módní styl. Objevte fantastický svìt módy!

Hrajte roli mladého designera bìhajícího po boutiquecích v New Yorku spolu s nároènými klienty. Nastražte své uši a otevøete oèi pro nové horké trendy, vytvoøte úspìšnou kolekci a staòte se úspìšným designerém Manhattanu.