Guitar Hero: Aerosmith

Titul Guitar Hero: Aerosmith servíruje pravé rockové legendy ve strhujícím interaktivním herním podání. V roli oddaného fanouška získáte celkový pohled na kariéru nespoutaných rockových velikánù (pochopitelnì lemovanou nejvìtšími hity této hudební ikony) a to vèetnì spoleèných raritních vystoupení s dalšími významnými interprety èi hvìzdnými formacemi, kterými byla tvorba Aerosmith ovlivnìna. Nechybí ani klíèové okamžiky z historie a zlomové body podrobnì vypovídající o dlouhé a strhující cestì za zaslouženou slávou, uznáním, nespoètu prodaných hudebních nosièù a vyprodaných stadionù.