Gunblade N.Y. & L.A. Machineguns double pack

Wii Gunblade N.Y. & L.A. Machineguns double: obsahuje dvì klasické akèní støíleèky od Segy za cenu jedné!

Probojuj se pøes nejslavnìjší americké lokace.

Wii Zapper kompatibilní.