Harry Potter And The Goblet of Fire

Velepopulární èarodìjnické trio z Bradavické školy Kouzel a magie je zpìt! Harry, Ron a Hermiona budou opìt èelit mnoha nástrahám – tentokrát ovšem v novém a lepším kabátì! Kromì vylepšené vizuální stránky doznal mnoha zmìn i samotný herní systém: nejenže budete moci ovládat všechny výše zmínìné èleny ústøední magické „trojky“, ale propracovanìjší bude i dìjová linie mnohem svázanìjší s knižní a filmovou pøedlohou. Vlastnosti svých hrdinù mùžete vylepšovat jednak sbíráním všudypøítomných fazolí, jednak speciálními magickými „kartami“ s jejichž pomocí si lze osvojit unikátní dovednosti. V nìkterých okamžicích budou muset Harry, Ron i Hermiona spojit všechny své síly a postavit se úkladùm hry spoleènì. Zapomenout nesmíme ani na nevídanì zábavné bonusové minihry uzpùsobené pro ovládání stylusem. A co teprve „skupinové“ èarování až tøí hráèù!

Hra nabízí:
– charismatické seskupení hlavních hrdinù – každý s vlastními specifickými schopnostmi a dovednostmi.
– desítku exkluzivních miniher ušitou na míru možnostem Nintenda DS (dotykový displej, ovládání hlasem).