Hasbro Family Game Night

Vaším hostitelem pøi hraní klasických her od Hasbro i jejich nových vzrušujích verzí pro PS2 a Wii je Mr. Potato Head. Hasbro Family Game Night obsahuje známé rodinné hity, jako CONNECT FOUR, BATTLESHIP, YAHTZEE, BOGGLE, SORRY! a zbrusu nové SORRY! Sliders.

Hlavní rysy:

Klasické hry!

– Zahrajte si klasické a vám dobøe známé hry

Hrajte si jako dosud nikdy pøedtím!

– Nové skvìlé zpùsoby hraní her – CONNECT 4 Power Chips, BOGGLE Portal Cubes, Reverse YAHTZEE a BATTLESHIP Barrage!

Zvolte svou vlastní hernu

– Vyberte si tematickou hernu, která se vám nejvíce líbí
– Získávejte nové herní trofeje, nábytek a dekorace k její výzdobì

Uspoøádejte herní párty

– Snadno si vytvoøte vlastní Herní párty. Staèí si vybrat oblíbené hry, poèet hráèù a urèit èas, kdy se zaène hrát