HAWX 2 Tom Clancys

Letecké boje vstoupily do nového vìku. Letecké boje pokroèily. Jste èlenem ultra-tajné jednotky H.A.W.X. 2, jeden z vyvolených, jeden z elity. Budete používat vybroušené reflexy, nejmodernìjší technologie a nejlepší letadla – jejichž existence byla popøena mnohými vládami – aby ovládly nebe.

Budete zvládat všechny nuance nejlepších svìtových bojových letounù. Nepozorovanì proklouznete do nepøátelského území, dáte ochromující úder a uniknete pøed tím než se nepøátelé dostanou do vzduchu. Díky špièkovým technologiím budete nepøítele likvidovat z dálky, provádìt noèní útoky a mnoho dalších.

Staòte se èlenem H.A.W.X. 2., jedním nejlepších vojenských pilotù jaké svìt kdy poznal.

Herní vlastnosti:

  • Nejnovìjší experimentální technologie dostupné pouze vyvoleným
  • Nejmodernìjší palebná síla
  • Možnosti pøesného bombardování i uprostøed noci
  • Sledujte své cíle pomocí tichého UAV a pak údeøte z výše
  • Budete moci tankovat ve vzduchu pøímo bìhem misí
  • Navštivíte nejrùznìjší místa vèetnì Perského zálivu nebo Moskvy se skuteèným high rozlišením GeoEye, zajišující ohromnou míru realismu
  • Zažijte válku zítøka