Henry Hatsworth and The Puzzling Adventure

Setkejte se s Henrym Hatsworthem, podivnou a bezstarostnou postavou, kterou hráèi na svém Nintendu DS provádí na cestì adventurou v naprosto novém stylu. V této adventuøe 2 v 1 hráèi prozkoumávají pìt exotických svìtù, bojují proti mnoha rùzným nepøátelùm a to vše ve 30 úrovních, vèetnì témìø tuctu skrytých úrovní. Dva oddìlené svìty obrazovek Nintenda DS se navzájem ovlivòují a hráèi si mohou zvolit mezi ovládnutím svìta akce a svìta hlavolamù. Široká škála vylepšování pomùže Hatsworthovi v obou tìchto svìtech. Hráèi musí dokonèovat hlavolamy a porážet nepøátele, aby získali vylepšení, zdraví a energii a pomohli tak Hatsworthovi pøi jeho dobrodružství.