Infinite Space

Infinite Space je vesmírné sci-fi RPG pro handheld DS, které pod dohledem Atsushi Inaby z Platinum Games vyvíjí nezávislý japonský tým Nude Maker, jehož šéfem je èlovíèek se jménem Hifumi Kouno (Steel Battalion, Clock Tower). V Innfinite Line budete plnit roli hrdinného kapitána Korkorá…roli kapitána vesmírné lodi, kterou bude tøeba neustále vylepšovat, aby se na ní vešli všichni èlenové posádky. Ve høe totiž bude cca 200 rekrutovatelných NPC postav a stejnì tak okolo 150 rùzných stavebních èástí pro rozšiøování bárky. Hráè bude moci øídit hned nìkolik vlastních lodí naráz a v podstatì stavìt svoji neporazitelnou vesmírnou flotilu.

Minimální konfigurace: Nintendo DS