Kung Fu Panda

Ve høe Kung Fu Panda hráèi vyrážejí na epické a akcí nabité dobrodružství a na rozdíl od svého uèitele Shifu a legendárních mistrù Furious Five (Opice, Tygøice, Zmije, Kudlanka a Jeøáb) se postupnì snaží ovládnout speciální Kung Fu styly Po Panda. Hráèi se musí probojovat 13 legendárními úrovnìmi z filmu, na zemi, ve vodì a ve vzduchu až ke stupni Draèího Bojovníka a porazit nejvìtšího nepøítele jménem Tai Lung. Porazit musí mnoho rùzných nepøátel, pøekonat nebezpeèné pøekážky, projít víceúrovòovými prostøedími a vyøešit složité puzzle. Díky propracované hratelnosti, unikátnímu kooperaènímu módu a soubojovému multiplayerovému módu a mnoha možnostem vylepšení postavy pøináší hra Kung Fu Panda zážitek, který si vychutnají hráèi všech vìkových kategorií.