Last King of Africa

Last King of Africa je upravený port PC adventury Paradise od Benoita Sokala, který pøinese zmìny v pøíbìhu i hratelnosti, vynechá akèní sekvence a zachová pùvodní atmosféru.