Lets Tap

Jedná se o zajímavý mix pìti miniher, které se všechny odehrávají na jedné velké kostce. Tap Runner je klasická závodní høíèka, v níž mùžete za pomoci Wiimotu bìhat a skákat. Silent Blocks je variace na klasickou logickou hru Jenga, v níž musíte odebírat kameny z vìže tak, aby celá vìž nespadla. Bubble Voyager je, aè se to nezdá, klasickou støíleèkou, v níž samozøejmì budete zamìøovat pìknì pøímo “do obrazovky.” Rhytm Tap je už podle názvu jasnou rytmickou záležitostí a Visualiser je hodnì na vibracích a barevných svìtlech založená minihra.