Littlest Pet Shop Friends: Beach Friends

Littlest Pet Shop: Friends nové, oèekávané pokraèování oblíbené herní serie Littlest Pet Shop. Zažijte nová dobrodružství se svými mazlíèky. Èekají na vás nová mìsta a stím i nové možnosti. Každé zvíøátko má svého zvíøecího kamaráda. Obsahuje øadu miniher jako bonus k hlavnímu pøíbìhu.