Lord of the Rings: Conquest

Ve svìtì „The Lord of the Rings“ J.R.R.Tolkiena, který byl zobrazen i v úspìšné filmové sérii, dostanou hráèi koneènì možnost probojovat se všemi epickými bitvami podle svého pøání. Kromì tradièního vedení hrdinských sil dobra budou moci hráèi vùbec poprvé v sérii „The Lord of the Rings“ pøevzít i velení nad legiemi temné Sauronovy armády, ve které naleznou Jeskynní troly, Olifanty, Balroga a dokonce i samotného Saurona.