Madden NFL 07

Madden NFL 07 je v poøadí již 17. pokraèovaním populární série simulací amerického fotbalu Madden NFL. Jak už je zvykem, pøináší i tento nový roèník nové užiteèné ovládací prvky, které hru èiní zábavnìjší a zajímavìjší. Staòte se hlavním blockerem, snažte se o co nejrychlejší pohyb po herním poli a bojujte o každý yard.

Vlastnosti:

• Blokování: Blokujte útoèný tým a využijte jedineèný zpùsob ovládání.

• NFL Superstar: Režim Hall of Fame (Síò slávy): Prevezmìte kontrolu nad situací na høišti a probojujte si cestu do Síòì slávy. Vaše pùsobení na poli i mimo nìj ovlivní prùbìh hry.

• Bìhejte stejnì jako hráèi NFL: Vytvoøte specifické styly pohybu podle skuteèných hráèù NFL Bust out player-specific running styles matching those of real NFL players (e.g., smaller backs slash to break tackles, while bigger runners bowl over defenders in the open field). All-new jukes, cutbacks, and power moves.

• Doplnìní k režimu Franchise: Scout collegiate prospects with the all-new NFL Draft Scouting System and the College All-Star Game, or watch players around the NFL impact their teams with the new Franchise Player Roles feature.

• Obranné akce Máte jedineènou možnost vyzkoušet si hru svého oblíbeného týmu a jeho obranné metody.

• Hra online: Šplhejte v žebøíèku a nechávejte za sebou nejvìtší soupeøe – ve hrách Play Now nebo Session Match.