Magic Made Fun

Vìdìli jste, že je Nintendo DS kouzelné? A to doslova a do písmene! S titulem Magic Made Fun se mùžete stát uznávaným mágem, jehož dechberoucí vystoupení pøivedou okolí do nìmého úžasu! Mistr kouzel vás nejprve zasvìtí do všech zákoutí trikù s kartami i dalších kouzel a poté si v kùži jeho pomocníka vyzkoušíte nabité vìdomosti a um v praxi. Jakmile se nauèíte umìní tajného pohledu na zakryté karty, nic vás už na cestì za titulem nejvìtšího mistra kouzel všech dob nezastaví!

Jedineèné kouzelnické kousky je možné elegantnì provést pouze na Nintendu DS – ohromte své blízké èi kamarády a donute je pøijít s otázkou „Jak jsi TO udìlal?!“! Ovládnutí desítek pùsobivých kouzelnických trikù a zasloužený obdiv okolí máte nyní doslova na dosah!

Pobavte sebe i své okolí! S provedením mnoha trikù vám pomùže samotná hra, tudíž si budete moci vychutnat opojný pocit údivu ještì pøedtím, než danému kouzelnickému fíglu pøijdete na kloub. Až tento okamžik nastane, mùžete Nintendu DS dopøát chvilku odpoèinku a pro zmìnu pøivádìt v úžas své okolí!

Hra nabízí:

  • Srozumitelný výukový režim, který vás krok po kroku provede dokonalým zvládnutím všech více než dvou desítek trikù.
  • Tøi samostatné herní režimy, nabízející spousty zábavy vám i vašim pøátelùm.
  • Souèástí hry je i balíèek skuteèných kouzelnických karet, které z vás uèiní žádaného bavièe kdekoliv se objevíte.
  • Souèástí vaší kouzelnické exhibice je i Nintendo DS – využijete stylus, dotykovou obrazovku i zabudovaný mikrofon.
  • Èím lépe se vám bude daøit, o to ohromující kouzla a triky postupnì pøidáte do svého kouzelnického portfolia.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.