MySims Party

Jakákoliv neformální sešlost se s hrou MySims Party zmìní ve skvìlou párty! Až ètyøi hráèi si mohou otestovat svùj dùvtip, rychlost a schopnosti ve více než 50 minihrách, z nichž každou hostí jiný MySim. S každým vítìzstvím získáte bonusy, díky kterým budete rychlejší, silnìjší nebo budete mít víc štìstí. Pojïte s námi na párty!