Myst

Od premiéry legendární fantasy adventure Myst uplynulo bezmála ètrnáct let. Znalci tohoto žánru je však právem považována za jednu z nejlepších her vùbec. Nyní èasem provìøený skvost pøichází i na dvojici displejù Nintenda DS ve zbrusu novém a kompletnì pøepracovaném technickém kabátku, který tvùrci hry této platformì maximálnì pøizpùsobili. Tìšit se mùžete na velmi intenzivní a atmosférický hráèský zážitek, zbrusu nový herní režim „Rime Age“ a srozumitelný výukový režim. Ten vás atraktivní a poutavou formou seznámí se všemi zákonitostmi a pravidly svìta Mystu.