Naruto Clash of Ninja Revolution 2

NARUTO: Clash of Ninja Revolution 2 pøináší hráèùm na Wii kvalitní bojové herní mechanismy a rychlý spád. Dìj se odehrává poté, kdy Sasuke opustil Leaf Village, aby získal více síly od Orochimaru. Hra nabízí spoustu hratelných postav, vèetnì tìch, které byly vyvinuty zvláštì pro pøíbìh. Clash of Ninja Revolution 2 obsahuje nièitelné úrovnì a multiplayerové bitvy až pro ètyøi hráèe, navíc pak herní módy a postavy, které se v sérii Clash of Ninja zatím neobjevily.

Hra nabízí:

  • Zbrusu nový pøíbìh – pøíbìh rozšiøuje epizody z populární televizní série.
  • Více než 30 postav – mezi postavami naleznete oblíbence, jako je Naruto, Sasuke, Sakura a Kakaschi. Navíc se objeví i nováèci a bojovníci, kteøí byli vyvinuti speciálnì pro tuto hru.
  • Vylepšený vzhled – hra bude obsahovat i originální úvodní video od spoleènosti Studio Pierrot, renderované filmové sekvence a širokoúhlé zobrazení (16:9) a progresivní scan 480p.
  • Rùzné herní módy – hráèi mohou bojovat v módu pøíbìhu, v módu versus pro jednoho až ètyøi hráèe, nebo v dalších napínavých bojových módech.
  • Intuitivní ovládání hry – ovládání se hráèi lehce nauèí a tak mohou provádìt rùzná komba a skvìlé bojové pohyby s jakýmkoliv ovladaèem: Wii Remote, ovladaèem z GameCube nebo klasickým ovladaèem.