NBA Live 08

Realisticky zpracovaná a zábavná simulace basketbalu. Ještì vylepšený ovládací Freestyle Control prvek, revoluèní hra, realistický pohyb a emoce hráèù – to vše je souèástí skvìlé basketbalové videohry od EA SPORTS, která je dalším titulem v povedené sérii. K dispozici je celá øadu nových pohybù a možnost kopírování stylu svých oblíbených NBA hráèù. Inteligentní a intuitivní hra je pøipravena nabídnout realistické zážitky v režimech All- Star Weekend a Dynasty. Vaší motivací bude postup týmu do finále. Pøi online høe nezapomeòte sledovat presentaci ve stylu vysílání sportovní stanice ESPN. Novou tváøí pro obal titulu EA SPORTS™ NBA LIVE 08 bude rozehrávaè týmu Washington Wizards a èlen all-star týmu Gilbert Arenas.