NBA Live 09

NBA LIVE 09 je zpìt s novými vlastnostmi jako Pick and Roll Control, Defensive Lockdown Control, Signature Playcalling a Quickstrike Ankle-Breakers, které zaruèí zábavu v NBA LIVE od zaèátku až do konce. Lákavou novinkou je i pozvánka do tréninkového centra NBA Academy, kde budete mít šanci vylepšit si své schopnosti.

NBA LIVE 09 nabídne 24 autentických FIBA týmù s reálnou týmovou hrou a soupiskami hráèù. Hra dále nabídne mód FIBA World Championship s pøesnou strukturou turnaje, použitím pravidel a rozlohou høiš. Zapojit se budete moci i do online týmové hry pìt proti pìti, kdy deset lidí mùže hrát spolu na deseti odlišných konzolích po celém svìtì.