Pokémon Ranger

Vydejte se s Pokémony za dalším zábavným dobrodružstvím. Hrajte za Pokémona Rangera z regionu Fiore, který se snaží o zachránìní pøírody a ochranu Pokémonù.

Hra nabízí:
– Vyzkoušíte si zcela nový zpùsob uchopení Pokémona. Kulatý Pokémon plnì využívá možnosti Nintenda DS.
– Využíváte speciální schopnosti každého Pokémona k odstranìní pøekážek a pomáháte k záchranì ostatních Pokémonù.
Ochraòujete a komunikujete s více než 200 oblíbenými Pokémony.

Pokémon Ranger je odlišný od všech pokémonských her, které jste až dosud hráli. Kontrolujete svou postavu za použití stylusu a všichni Pokémoni jsou chyceni prostøednictvím stylusu místo Poké Ballu. Jakmile se stanete Pokémonem Rangerem a už nebudete trenérem, musíte propustit zpátky do divoèiny každého chyceného Pokémona poté, co vám pomohli. To je úplnì nový zpùsob k prozkoumání pokémonního vesmíru.

Více informací naleznete na www.pokemon.cz.