Need For Speed Carbon

Need for Speed: Carbon je mix dvou pøedchozích sérií – Need for Speed: Most Wanted a Underground, tentokrát vyvinutý pro Nintendo Wii. Tato hra nabízí jako vždy adrenalinové závodìní ve mìstech i v exteriérech, konkrétnì v dlouhých a smrtelnì nebezpeèných kaòonech. Hráè nebojuje se soupeøi sám – pomáhají mu spolujezdci z jeho týmu, pøièemž každý z nich vyniká v jiné èinnosti spojené s øízením auta. Hráè a jeho soukmenovci z týmu bojují pak spoleènì o respekt a ovládnutí mìsta rozdìleného na teritoria a ulice. Svoji roli ve høe samozøejmì hraje i policie, která se plete do týmových silnièních bitev a ovlivòuje tak jejich výsledky. K dispozici je spousta vozidel a nová Autosculpt technologie, jež se stará o široké možnosti úpravy vzhledu i výkonu daného vozidla.