Nintendo Presents: Style Boutique

• Chce být in? Chcete být trendy? Pak neváhejte a bez prodlení se vydejte navštívit ten nejstylovìjší butik, jaký si jen lze pøedstavit! Není však tøeba trmácetse do pøelidnìných mìstských ulic, vše podstatné se nachází na dosah stylusu, respektive na obrazovkách Nintenda DS/DSi!

• Svìt módy uhání pøekotnì kupøedu a vy se pøeci
nechcete ocitnout mimo jeho hlavní proud! Láká
vás vytváøet nové elegantní a slušivé kombinace?

•Vyrážet na objevné a pøínosné nákupy? Nic z toho
není s tímto titulem problém! Všechny mladé sleèny,
které sní o atraktivní práci stylové a módní návrháøky
si mohou zábavnou a popularizující formou
vyzkoušet, co vše taková èinnost obnáší. Vytvoøené
outfi ty je možné pøihlašovat do prestižních soutìží
a to nejlepší nakonec – Stylový Butik od Nintenda
podporuje možnost spojit se s vašimi kamarádkami
a vzájemnì výsledky tvoøivé èinnosti sdílet mezi sebou!

• S tímto titulem získáte bohatý pøehled a jasný
názor na módní produkci a nabytými znalostmi dozajista
zazáøíte v každém módním salónu!

• Vytvoøte svou vlastní stylovou módní kolekci a seznamte s ní veøejnost!
• Pro svùj virtuální butik mùžete vybírat zboží z více než deseti tisíc módních doplòkù!
• Hrajte na exkluzivní rùžové verzi Nintenda DSi, které je nabito funkcemi a možnostmi!