Nitro Bike

Pøíznivci superrychlých dvoustopých korábù silnic, zbystøete pozornost! Exkluzivní Wii titul Nitrobike nabízí strhující závodnický zážitek pro všechny smysly. Jeho tvùrci za sebou mají bohaté portfolio motorkáøských her, takže v Nitrobiku pøesvìdèivì zúroèili nabyté know-how. Vedle ovládání WiiMotem stojí za pozornost zejména podpora multiplayeru – a to jak lokálního charakteru (tj. více hráèù soupeøí s nìkolika ovladaèi pøipojenými k jedné konzoli), tak i online skrze internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection.