Orcs and Elves

Akèní ladìné RPG od vývojáøù z iD Software se na Nintendu DS blýskne propracovanou trojrozmìrnou grafikou a poutavým pøíbìhem zasazeným do mýtického království Dwarven. Hlavnímu hrdinovi (tedy vám) je hned zkraje hry samotným králem Brahmem na památné hoøe Zharrkaragu svìøeno do opatrování veledùležité poselství a rozhodující vliv nad osudem Dwarvenu. Tím se otevírá velkolepé dobrodružství pro všechny hrdiny a hrdinky, kteøí se nezaleknou zástupù nepøátel obdaøených nadpøirozenými schopnostmi a nelineární dìjové linie. Ovládání pøitom samozøejmì poèítá s maximálním využitím stylusu a dotykové obrazovky.