Racket Sports Party

Racket Sports Party kombinuje Tenis, Pingpong, Squash, Badminton a Líný tenis do jedné skvìlé hry pro Wii.

Hra má plnou podporu Wii Ubisoft kamery, která byla poprvé pøedstavena u titulu Your Shape, a Wii MotionPlus. Hra nabízí multiplayer rozdìlený scren, 6 herních modù a mnoho extravagantních lokalit kde si mùžete zahrán napøíklad v kasinu Las Vegas, Marockém paláci, v Øecké malebné vesnièce nebo pøímo uprostøed New Yorku.