Rhapsody: A Music Adventure

Hra Rhapsody ~A Musical Adventure~, pùvodnì vydaná v roce 2000, je hudební RPG s hudebními èísly, doplnìnými o vokály. Hra díky jednoduchému zpùsobu hraní a stylovému anime zpracování osloví široké spektrum hráèù.

Hráèi se zhostí role Cornety, která dokáže mluvit s panenkami a má magický roh, který plní pøání. Musí zachránit prince Ferdinanda, kterého zlá èarodìjnice promìnila v kámen.

Hra nabízí:

  • Hra byla pøepracována tak, aby využila všech výhod dvojitého displeje.
  • Zcela nová a jednoduchá mapa.
  • Zjednodušený a intuitivní bojový systém, využívající obou displejù.
  • Doplòkové hratelné postavy.