Skate It

Skate It – nová hra z cenami ovìnèené série Skate, která v sobì má opravdovou atmosféru jízdy na skejtu. Skate It je exkluzivnì navržena pro systémy Wii a Nintendo DS.

Hráèi v ní jezdí na skejtu jako profíci, usilují o získání nejlepších míst ve mìstì San Vanelona a pomocí oblíbeného systému ovládání FlickIt pøedvádìjí ty nejšílenìjší triky. Se záplavou zbrusu nových herních funkcí a vlastností láme Skate It nové hranice.