Star Trek: Taktical Assault

Star Trek: Tactical Assault je realtime bojová hra pro jednoho nebo dva hráèe, která se odehrává na vesmírné lodi. Hra nabízí široké spektrum autentických Star Trek závodù, lodí a zbraní z originální vesmírné Star Trek série. Hráè pøijímá úkoly buï od mocné Federace nebo od spoleènosti Klingon a musí porážet nepøátele nejenom technickou pøevahou, ale i strategickým myšlením. V singelplayer módu si hráè mùže vybrat, zda bude hrát za Federaci nebo spoleènost Klingon, v multiplayerové bezdrátové akci mohou proti sobì soupeøit kamarádi head-to-head.