Star Wars III: Revenge of the Sith

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith je závìreèná kapitola ze série Star Wars.

Válka! Redublika se rozpadá pod nátlakem nelítostného Lorda Sitha. Hrdinové jsou na obou stranách. Zlo je všude kolem. Nelidský vùdce droidù Generál Grievous vymýtil hlavní mìsto republiky a unesl kancléøe Palpatina, vùdce galaktického senátu. Zachraòte nejen život kancléøe Palpatina, ale i svùj v tomto strhujícím pøíbìhu.

Akèní hra, nejen pro fanoušky Hvìzdných válek, zamìøena na hru pro jednoho hráèe. Hra nabízí variabilní grafiku a rùzné herní styly. Na spodním displeji volíte pohyb nebo chvat snadné jako facka!